Tại sao nghiên cứu SEO từ khóa bền vững vẫn quan trọng đối với SEO

Mặc dù SEO từ khóa quyết định thứ hạng cao hay thấp để mọi người tìm kiếm nhanh chóng.

5 bước nghiên cứu từ khóa hiệu quả từ đối thủ

Trước khi chúng ta có từ khóa chính cho mình thì cần phải nghiên cứu từ khóa từ đối thủ trước sau đó lên kế hoạch SEO từ khóa bền vững chỉ đơn giản 5 bước này:

 • Bước 1: Phân tích và tìm hiểu thông tin liên quan đến dự án
 • Bước 2: Tìm kiếm các từ khóa liên quan
 • Bước 3: Xác định từ khóa chính và từ khóa phụ
 • Bước 4: Kiểm tra độ khó của từ khóa
 • Bước 5: Lọc ra bộ từ khóa và hoàn thiện bộ từ khóa

Xu hướng SEO từ khóa bền vững

Một số bạn SEO nói rằng các từ khóa ĐẦU riêng lẻ sẽ không còn quan trọng nữa vì tìm kiếm bằng giọng nói – dẫn đến các truy vấn tìm kiếm dài, theo ngôn ngữ tự nhiên. Nói chung, các truy vấn tìm kiếm đang trở nên dài hơn nhiều, một phần là do tìm kiếm bằng giọng nói , điều đó không có nghĩa là các từ khóa ĐẦU ngắn hơn không thể tạo cơ sở để bắt đầu nghiên cứu từ khóa của bạn và giúp khám phá nhiều từ khóa đuôi dài hơn.

Cách thực hiện nghiên cứu SEO từ khóa bền vững

Nghiên cứu từ khóa cho SEO bao gồm việc thu thập tất cả các từ khóa có thể liên quan đến trang web, nội dung, sản phẩm, dịch vụ hiện tại của bạn, v.v. và có liên quan đến khách hàng hoặc người dùng lý tưởng trực tiếp đến các dịch vụ, sản phẩm hiện tại của bạn.

Cần được nghiên cứu những thuật ngữ thật sự có liên quan đến trang web bạn. Vấn đề này cần được hỗ trợ từ chuyên gia hoặc trực tiếp tại StarH2.com

Xây dựng danh sách SEO từ khóa bền vững của bạn

Khi đang xây dựng SEO từ khóa bền vững ban đầu của mình, Bạn nên cố gắng nắm bắt, tối thiểu, cho mỗi từ khóa. Vấn đề xây dựng nghiên cứu gồm:

 • Từ khóa
 • Khối lượng tìm kiếm hàng tháng
 • Độ khó của từ khóa
 • Năng lực cạnh tranh
 • Tối đa
 • Thứ hạng hiện tại

Tất cả chiến lược ngắn gọn như trên đả giúp bạn thành công đến 90% rồi nhé. Nhưng việc quan trọng của bạn là phải dành ít nhất một vài giờ/ngày để khám phá và sử dụng trang web sau ghi chú những từ khóa có thể quan trọng.