Lưu lượng chỉ số liên kết chuyển sang truy cập của URL

Trong hiện nay chỉ số liên kết chuyển sang của năm 2021 “Tất cả người dùng WEB củng như mọi dùng dùng” rất cần từ khóa để tìm những gì họ đang tìm kiếm, nhưng từ khóa chỉ là một đại diện cho những người sử dụng chúng. Là những người làm SEO, chúng ta có xu hướng bị ám ảnh bởi các từ khóa… xét cho cùng, Từ khóa là một phương tiện để kết thúc một chiến dịch SEO web, Nói cách dễ hiểu hơn rằng chúng là mồi trên lưỡi câu. Cái móc là tài nguyên chất lượng của bạn sẽ thu hút và giữ chân. Và tài nguyên đó được biểu thị tốt nhất cho SEO bởi một thứ và một thứ duy nhất đó là URL. Trong SEO, URL là nơi chứa tất cả giá trị chứ không phải từ khóa.

Xem thêm: Tại sao SEO chất lượng lại là chiến lược bền vững duy nhất

URL là nơi lưu trữ tất cả giá trị. Các yếu tố cho điểm trang và nhiều tiêu chí khác được tổng hợp thành URL, được lưu trữ dưới dạng một trường riêng biệt trong cơ sở dữ liệu của công cụ tìm kiếm.

Duy trì sức chỉ số liên kết chuyển sang mạnh của URL

Tại sao điều quan trọng là các URL được đảm bảo. Các URL lâu đời sẽ đạt điểm cao nhất, trừ khi chúng nằm trong các tìm kiếm Tin tức. Chuyển hướng sự thành công của SEO rất nhiều.

Tôi vẫn khuyên bạn nên sử dụng 301 khi bạn có thể. Đó là cách tốt nhất có thể để di chuyển nội dung vĩnh viễn. bởi vì nó khá mạnh mẽ và có thể là một tín hiệu rất tốt cho Google tại thời điểm này. Nó cũng được chấp nhận trên web.

Các yếu tố liên kết trong thuật toán tìm kiếm

Có nhiều yếu tố liên kết có thể được tính đến bởi bất kỳ thuật toán nào. Chúng bao gồm :

 • Lần truy cập gần đây (là các liên kết “đến và đi”, gần đây có rất nhiều hoặc rất ít liên kết, v.v.
 • Tạm thời (các liên kết có biến mất sau một thời gian không)
 • Văn bản neo (có bao nhiêu đối sánh chính xác)
 • Ngữ cảnh (là liên kết theo ngữ cảnh)
 • Mức độ liên quan (liên kết liên quan đến nội dung của trang web như thế nào)
 • Sự nổi bật của vị trí (là liên kết ở vị trí tối đa hóa CTR của nó, hoặc ở phía dưới bên trái hoặc ở chân trang)
 • Các liên kết khác trên trang (chất lượng của các liên kết khác trên trang và mức độ phù hợp của chúng)
 • Xu hướng (xu hướng của các liên kết theo thời gian là gì)
 • Đồng trích dẫn (những loại liên kết trỏ đến trang)
 • Tần suất liên kết (tần suất các miền trao đổi liên kết)

4 yếu tố liên kết có xu chỉ số liên kết chuyển sang hướng ảnh hưởng đến hiệu suất gồm:

 1. Cơ quan quản lý miền của URL xếp hạng
 2. Số lượng và sự đa dạng của các liên kết trong miền
 3. Số lượng và sự đa dạng của các liên kết vào URL
 4. Số lượng neo phù hợp