Chính sách hoàn trả

by admin

Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của Star H2, Hãy liên hệ chúng tôi để giải quyết vấn đề đó 1 cách thoải mái và thân thiện.Chúng tôi không hoàn lại tiền bất cứ lý do gì khi bạn đã thanh toán.Bởi vì đây là cơ sở hạ tầng tự động SEO chúng tôi đã triển khai link liên kết đến website của các bạn.Đây không phải là hàng hoá hoặc vật phẩm nên không chấp nhận hoàn trả dù có bất cứ lý do nào.

Hãy cân nhắc khi thanh toán dịch vụ.Nếu bạn lỡ thanh toán nhầm đó không phải do lỗi của chúng tôi. Nếu tài khoản ngân hàng thanh toán của bạn bị hack và thanh toán vào dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi sẽ không hoàn toàn chịu trách nhiệm vấn đề đó.

Nếu có vấn đề về kỹ thuật,bạn cần điền đầy đủ thông tin thanh toán của mình: tên, id giao dịch, v.v. và giải thích ngắn gọn lý do cần hỗ trợ.

Hãy cân nhắc khi hành động thanh toán sử dụng dịch vụ.Chúng tôi không chấp nhận bất cứ tranh chấp nào liên quan tới việc thanh toán của các bạn.Không hoàn trả lại tiền dù có bất cứ lý do gì đều không được chúng tôi chấp nhận.Vui lòng đọc điều trên.Đừng thanh toán nếu bạn không đồng ý.